3Areal.com – Hướng dẫn ẩn/hiện Tiêu đề trang ( Page Title), Điều hướng trang (Breadcrumbs)

3Areal.com – Hướng dẫn ẩn/hiện Tiêu đề trang ( Page Title), Breadcrumbs (Điều hướng trang)

  • Vào chỉnh sửa trang/dự án cần thực hiện
  • Scroll đến mục View Options ->  Tìm mục Breadcrumbs – Page Title
  • tick vào hide để ẩn – bỏ tick để hiện:
  • Lưu lại -> Kết quả sau khi ẩn:

Webkimcuong Solutions – Chuyên thiết kế & thi công website chuyên nghiệp – Ecommerce – Web App Mobile

Email: info.webkimcuong@gmail.com

Hotline: 0909.490.6190396.08.23.23

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.