Cách thêm, xóa, quản lý bài viết – Quản trị bài viết

Webkimcuong xin hướng dẫn quản trị các bài viết trong website WordPress:

 

Trang giao diện ngoài website

Hoặc bạn có thể thấy ngoài trang chủ phần tin tức hiển thị như sau:

 

 

Phần quản trị bài viết website bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

  • Thêm – Xóa – Chỉnh Sửa Bài viết cũ
  • Viết một bài viết mới
  • Thêm chuyên mục mới

Chuyên mục trong quản trị tin tức – bài viết

Trong website thì mỗi tin tức – bài viết đều thuộc một chuyên mục nào đó. Ví dụ: bài viết “Xu hướng bất động sản năm tới là gì?” thì có thể thuộc chuyên mục “Tin tức bất động sản”

Bạn có thể phân cấp chuyên mục trong website theo Chuyên Mục Cha và Chuyên Mục Con như sau:

Tin tức (chuyên mục cha)

  • Du lịch (chuyên mục con của Tin tức)
  • Tin thế giới (chuyên mục con của Tin tức)
  • Giải trí (chuyên mục con của Tin tức)
  • Sự kiện công ty (chuyên mục con của Tin tức)

Ok! Bạn đã hiểu được cách vận hành chuyên mục – bài viết rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện tạo chuyên mục và bài viết trong website.

Tạo chuyên mục

Bạn đăng nhập vào quản trị: Chọn Bài viết -> Chuyên mục

Thêm bài viết mới: 

Để thêm bài viết mới ta click vào nút Viết bài mới:

Tiến hành nhập các thông tin cho bài viết, chọn chuyên mục cho bài, thẻ tag nếu cần, hình ảnh, …. sau đó bấm Đăng bài để hoàn tất:

Thêm ảnh đại diện cho Bài viết

Nhấn Đăng Bài Viết để lưu lại

 

Sửa – xóa bài viết đã đăng trước đó:

Cũng như trên ta bấm vào Tất cả bài viết, click vào tên bài viết cần chỉnh sửa hoặc rê chuột vào và chọn mục tương ứng:

Tiến hành chỉnh sửa giống như lúc đăng bài viết mới, hoặc bấm nút Xóa tạm nếu muốn xóa bài viết, Bài viết đã xóa có thể khôi phục hoặc xóa hẳn trong mục Thùng rác.

Thêm – sửa – xóa chuyên mục: 

Click vào chuyên mục trong menu bài viết :

  • Nhập tên chuyên mục, chuỗi cho đường dẫn (ví dụ chuyên mục Tin tức mới ta sẽ nhập tin-tuc-moi) , mô tả, Danh mục cha,… sau đó hoàn thành bằng nút Thêm chuyên mục.

Quản lý thẻ (tag):

Tương tự như phần chuyên mục – Nhập tên thẻ, chuỗi cho đường dẫn  mô tả -> sau đó hoàn thành bằng nút Thêm thẻ.

 

Webkimcuong Solutions – Chuyên thiết kế & thi công website chuyên nghiệp – Ecommerce – Web App Mobile

Email: info.webkimcuong@gmail.com

Hotline: 0909.490.6190396.08.23.23

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.