Channuoithuy.com.vn – Hướng dẫn thay đổi Sidebar trang Cửa hàng sản phẩm

1. Hướng dẫn thay đổi Sidebar trang Cửa hàng sản phẩm:

Làm theo các bước sau để thay đổi Sidebar trang Cửa hàng sản phẩm:

 

Bước 1: Đăng nhập quản trị, chọn Giao diện -> Widget từ thanh menu bên trái.

Bước 2: Sau khi truy cập vào khu vực quản trị widget, sẽ hiển thị tất cả widget của toàn website, để chỉnh widget khu vực nào thì bạn bấm vào mũi tên trỏ xuống của widget tương ứng – trường hợp menu này sẽ là Widget Chân trang 3 và 4:

Bước 3: Tiến hành thay đổi các thông tin menu như tên và đường dẫn

Lưu ý 1: Trường hợp bạn thay đổi tên khác thì để thay đổi cả link trỏ tới khi click vào, bạn cần sửa thêm cả đường link ở phần href=”htts://channuoithuy.com.vn/duong-link-dich” trong thẻ <a>

Lưu ý 2: Trường hợp bạn không hiểu rõ về Code/Html/Css thì chỉ nên thay đổi các thông tin liên hệ cơ bản, giữ nguyên tránh thay đổi đến các thẻ khác.

Mọi sự thay đổi do bạn điều chỉnh có thể ảnh hưởng tới các phần trong website nếu làm không đúng.

Bước 3: Bấm Lưu (save) để hoàn tất cập nhật thay đổi

 

 

Was this article helpful?

Related Articles