Channuoithuy.com.vn – Hướng dẫn thay đổi Sidebar

1. Hướng dẫn thay đổi Sidebar trang chi tiết sản phẩm đơn:

Làm theo các bước sau để thay đổi Sidebar trang chi tiết sản phẩm đơn:

Bước 1: Đăng nhập quản trị, chọn Giao diện -> Widget từ thanh menu bên trái.

Bước 2: Sau khi truy cập vào khu vực quản trị widget, sẽ hiển thị tất cả widget của toàn website, để chỉnh widget khu vực nào thì bạn bấm vào mũi tên trỏ xuống của widget tương ứng – trường hợp Sidebar trang chi tiết sản phẩm đơn này sẽ là Widget Sidebar Sản phẩm đơn:

Bước 3: Tiến hành thay đổi các thông tin Side như tên và đường link

 1. Thay đổi Sidebar Trung tâm tư vấn Hotline:
  Bạn chỉ sửa phần bôi đen 1 và 2 như hình hướng dẫn
  (1) – Sửa đường dẫn tới hình ảnh số hotline ( Bạn thiết kế theo mẫu có sẵn để đồng bộ và đẹp hơn – Size: 250x49x, Chữ đen, viền đen và nền trắng)
  (2) – Trường hợp bạn thay đổi số hotline thì để thay đổi cả sđt gọi tới khi click vào hotline đó, bạn cần sửa thêm cả sđt ở phần href=”tel:090xxxxxxx” trong thẻ <a> (Chỉ sửa phần bôi đen như hình hướng dẫn)
 2. Thay đổi Sidebar Yên tâm mua sắm:
  Tương tự với phần trên, bạn chỉ sửa phần bôi đen 1 và 2 như hình hướng dẫn
  (1) – Sửa tên lợi thế, ưu điểm
  (2) – Trường hợp bạn thay đổi icon đại diện thì bạn sửa đường dẫn tới hình ảnh, icon đó trong mục src sau dấu “#duongdan” trong thẻ <img> (Chỉ sửa phần bôi đen như hình hướng dẫn)

Lưu ý  Trường hợp bạn không hiểu rõ về Code/Html/Css thì chỉ nên thay đổi các thông tin liên hệ cơ bản, giữ nguyên tránh thay đổi đến các thẻ khác.

Mọi sự thay đổi do bạn điều chỉnh có thể ảnh hưởng tới các phần trong website nếu làm không đúng.

Bước 3: Bấm Lưu (save) để hoàn tất cập nhật thay đổi

 

 

Was this article helpful?

Related Articles