Channuoithuy.com.vn – Quản lý chuyên mục bài viết

Chuyên mục trong tin tức – bài viết

Trong website thì mỗi tin tức – bài viết đều thuộc một chuyên mục nào đó. Ví dụ: bài viết “Kinh nghiệm phòng bệnh Niucatxơn (gà rù), cách nhận biết” thì có thể thuộc chuyên mục “Kinh nghiệm chăn nuôi gà” hoặc chuyên mục “Kinh nghiệm thú y”

  • 1 bài viết có thể thuộc 1 hoặc nhiều chuyên mục
  • 1 chuyên mục có thể có nhiều bài viết.

Bạn có thể phân cấp chuyên mục trong website theo Chuyên Mục Cha và Chuyên Mục Con như sau:

Tin tức (chuyên mục cha)

  • Kinh nghiệm chăn nuôi gà (chuyên mục con của Kinh nghiệm & hướng dẫn)
  • Kinh nghiệm thú y (chuyên mục con của Kinh nghiệm & hướng dẫn)
  • Tin thị trường (chuyên mục con của Tin tức)
  • Tin chăn nuôi (chuyên mục con của Tin tức)
  • ….

Bạn phải tạo chuyên mục trước khi viết bài, trường hợp website đã thiết kế thì Webkimcuong đã tạo sẵn chuyên mục bài viết cho bạn. Bạn có thể tạo thêm nhiều chuyên mục tùy thích.

1. Tạo chuyên mục

Bạn đăng nhập vào quản trị: Chọn Bài viết -> Chuyên mục

 

Thêm – sửa – xóa chuyên mục: 

Click vào chuyên mục trong menu bài viết :

Nhập tên chuyên mục, chuỗi cho đường dẫn (ví dụ chuyên mục Tin tức mới ta sẽ nhập tin-tuc-moi) , mô tả, Danh mục cha,… sau đó hoàn thành bằng nút Thêm chuyên mục.

Sau khi thêm chuyên mục thì lúc viết bài mới bạn sẽ thấy chuyên mục này ở mục bên phải, bạn chỉ cần tick chọn chuyên mục để đặt chuyên mục cho bài viết đó, có thể chọn 1 hay nhiều chuyên mục cho 1 bài viết:

Was this article helpful?

Related Articles