Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin Footer (Chân trang) – Portotheme

Webkimcuong xin hướng dẫn các bạn chỉnh sửa thông tin phần Footer trong website:

Để chỉnh sửa Footer ta tiến hành theo các bước sau:

Bước 1. Chọn cấu trúc hiển thị các thành phần Footer: (Tùy thuộc vào giao diện bạn có thể bỏ qua bước này)

  • Như hình trên ta thấy phần Footer sẽ chia thành 2 phần, Phần 1 chiếm 1/4 không gian còn phần 2 chiếm 3/4, ta có thể chỉnh sửa các thành phần này tùy ý:
  • Mỗi Footer sẽ có 12 Column (cột)
    Ví dụ như hình bên sẽ hiển thị Widget 1 chiếm 3 columns tức là 1/4 của không gian footer theo chiều ngang, còn Widget 2 chiếm 9 columns còn lại tức là 3/4 không gian.
    Bước 2 Webkimcuong sẽ tiến hành hướng dẫn chỉnh sửa các widget 1 và 2

Bước 2. Chỉnh sửa các thành phần widget: (Tìm các ô có mục Footer đúng nội dung cần điều chỉnh)

Chỉnh sửa widget 1: 

  • Chọn mục giao diện -> Widget -> Bên phải là các Widget của phần Footer, còn bên trái là các thành phần ta có thể thêm vào footer, ta chỉ việc kéo thả vào mục tương ứng.
  • Để chỉnh sửa thông tin thì ta bấm vào các mục bên phần Footer, Sau đó bấm Lưu để hoàn tất.

Ta cũng có thể thêm các thông tin khác như ảnh, album, icon mạng xã hội, các bài viết gần đây, các danh mục sản phẩm….

Chỉnh sửa Widget 2:

Như hình thì ta thấy Widget 2 có cấu trúc phức tạp hơn :bên trái 1 dòng chữ còn bên phải là 1 form điền email nhận tin khuyến mãi và, 1 kẻ ngang và 2 cột nhỏ bên dưới.

Ta sẽ dùng Block để thực hiện phần này: Click vào mục Blocks

Đặt tên cho  , sau đó thêm các nội dung cần thiết, Lưu lại -> sau đó quay lại Phần Footer widget 2 và thêm tên của block vào mục Porto:Block

 

 

 

 

Webkimcuong Solutions – Chuyên thiết kế & thi công website chuyên nghiệp – Ecommerce – Web App Mobile

Email: info.webkimcuong@gmail.com

Hotline: 0909.490.6190396.08.23.23

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.