3AReal.com Hướng dẫn quản lý thư viện theo thư mục

  • Vào thư viện:
  • Chuyển sang chế độ xem dạng List:
  • Quản lý thư viện theo dạng Folder:
  • Khi thêm hình ảnh vào dự án cũng quản lý theo dạng Folder:

Webkimcuong Solutions – Chuyên thiết kế & thi công website chuyên nghiệp – Ecommerce – Web App Mobile

Email: info.webkimcuong@gmail.com

Hotline: 0909.490.6190396.08.23.23

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.