Hướng dẫn Quản trị sản phẩm

Hướng dẫn quản trị mục Sản phẩm trong website :

  1. Thêm sản phẩm mới: 
  • Từ menu website chọn mục Sản phẩm, trong đó có các mục để quản trị mục sản phẩm, chọn mục thêm mới, sau đó điền các thông tin cần thiết cho sản phẩm như tên, mô tả, ảnh đại diện, album, giá,….

  • Sau đó click nút “Đăng bài viết” để hoàn tất.

2. Sửa – Xóa sản phẩm đã đăng:

  • Chọn mục tất cả sản phẩm,click chuột vào sản phẩm để sửa hoặc rê chuột vào sản phẩm cần chỉnh sửa và click vào chữ tương ứng:

  • Ở mục bên phải click vào ngôi sao để chọn làm “Sản phẩm nổi bật

3. Thêm – sửa – xóa danh mục sản phẩm: 

Click vào danh mục trong menu sản phẩm :

  • Nhập tên danh mục, chuỗi cho đường dẫn (ví dụ danh mục Thực phẩm ta sẽ nhập thuc-pham) , mô tả, hình ảnh đại diện,… sau đó hoàn thành bằng nút thêm.

  • Chỉnh sửa các danh mục đã đăng ở mục bên phải bằng cách rê chuột vào danh mục cần sửa và click vào chữ tương ứng.

 

Webkimcuong Solutions – Chuyên thiết kế & thi công website chuyên nghiệp – Ecommerce – Web App Mobile

Email: info.webkimcuong@gmail.com

Hotline: 0909.490.6190396.08.23.23

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.