Sannhadatgiadai.com – Hướng dẫn – Cách đăng nhà phố mới

Sau đây wiki.webkimcuong.com sẽ hướng dẫn đăng một Nhà phố lên trang web Sannhadatgiadai.com.

Bước 1: Login vào trang quản trị của website sannhadatgiadai.com

Bước 2: Phần Category “Dự án” ở menu bên trái, chọn mục “Tất cả nhà phố” – đây là phần hiển thị các dự án nhà phố hiện tại đang có trên website sannhadatgiadai.com.

– Di trỏ chuột vào các dự án ở phần bên dưới để chỉnh sửa – hoặc xóa các dự án đã bán.

– Nhấp vào nút “Thêm mới” để thêm 1 nhà phố mới:

Bước 3: Sau khi chọn thêm mới – Nhập các thông tin cho dự án nhà phố – theo hướng dẫn như hình ảnh bên dưới:


Bước 4: Sau khi nhập các thông tin cần thiết – Nhấp nút “Đăng bài viết” ở cột bên phải để hoàn thành.

Sau đó vào trang chủ – Nhà phố quận Bình Thạnh để kiểm tra kết quả:

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.