Sannhadatgiadai.com – Hướng dẫn – Cách thêm 1 chuyên mục mới

Wiki.webkimcuong.com xin hướng dẫn đăng 1 chuyên mục mới lên trang web sannhadatgiadai.com:

Chọn Mục “Bài viết” – “Chuyên mục”  ở phân danh mục bên trái – Sẽ hiển thị các chuyên mục hiện tại đang có trên website – có thể chỉnh sửa hoặc xóa các chuyên mục hiện tại

– Nhập các tên + đường dẫn cho chuyên mục mới, chọn chuyên mục cha nếu có – sau đó nhấp “Thêm” để hoàn thành.

Webkimcuong Solutions – Chuyên thiết kế & thi công website chuyên nghiệp – Ecommerce – Web App Mobile

Email: info.webkimcuong@gmail.com

Hotline: 0909.490.6190396.08.23.23

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.