Sannhadatgiadai.com – Hướng dẫn – Cách thêm + sửa 1 trang

Wiki.webkimcuong.com xin hướng dẫn thêm mới 1 trang – sửa 1 trang ở website sannhadatgiadai.com:

Chọn Mục “Trang” ở phân danh mục bên trái – Sẽ hiển thị các trang hiện tại đang có trên website – có thể chỉnh sửa hoặc xóa các trang hiện tại

– Nhấp vào nút “Thêm trang mới” để thêm 1 trang vào website:

– Di chuột vào các trang ở dưới để chỉnh sửa

– Ví dụ chỉnh sửa trang Giới thiệu: Nhấp nút ” Cập nhật” Sau khi chỉnh sửa để hoàn thành.

Webkimcuong Solutions – Chuyên thiết kế & thi công website chuyên nghiệp – Ecommerce – Web App Mobile

Email: info.webkimcuong@gmail.com

Hotline: 0909.490.6190396.08.23.23

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.