Hướng dẫn tùy chỉnh bảng (table) sử dụng TinyMCE

TinyMCE Advanced – Khung soạn thảo đa chức năng cho Website.

1. Trường hợp chưa có bảng

  • Vào Table > Insert table: chọn số dòng số cột của table.

  • GỘP Ô TRONG BẢNG
  • Chọn số ô cần gộp > chuột phải vào phần đã chọn > Cell > Merge Cells

CHỈNH SỬA NỘI DUNG TRONG BẢNG

  • Chọn ô > ghi nội dung > sử dụng các công cụ để chỉnh sửa nội dung

2. Trường hợp chỉnh sửa bảng có sẵn

 

Webkimcuong Solutions – Chuyên thiết kế & thi công website chuyên nghiệp – Ecommerce – Web App Mobile

Email: info.webkimcuong@gmail.com

Hotline: 0909.490.6190396.08.23.23

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.