saigonsourdough.com – Hướng dẫn thay đổi, thêm, chỉnh sửa hình ảnh/chữ trên trang (page)

Bạn chọn đúng Trang cần điều chỉnh, xem thêm Hướng dẫn quản lý trang

Sử dụng UX Builder để chỉnh sửa hoặc chỉnh sửa trực tiếp trên soạn thảo trang. Chọn đúng thành phần cần điều chỉnh, ở dưới Webkimcuong hướng dẫn điều chỉnh Session [ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN]. Cụ thể là đổi hình và chữ nội dung của các ô trong Row đầu tiên có 3 giảng viên.

Nhấn Update sau khi điều chỉnh

Webkimcuong Solutions – Chuyên thiết kế & thi công website chuyên nghiệp – Ecommerce – Web App Mobile

Email: info.webkimcuong@gmail.com

Hotline: 0909.490.6190396.08.23.23

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.